FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

ФАР взе участие в проект Соцоални иноватори

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в неправителствени организации
от България. Проектът има за цел да подкрепи развитието на социалните иновации в Словения, Хърватска и България за подготовка на бъдещи кадри за включване в дейността на
гражданските организации – развитие, изпълнение и популяризиране на добри решения на
значими социално-икономически предизвикателства, популяризиране на ролята на
гражданските организации като движеща сила на социалните иновации и предотвратяване на
безработицата сред младите хора.

В рамките на проекта, председателя на нашата организация Жени Шиер премина обучение и получи сертификат за ментор на стажанти в гражданския сектор.

Проектът позволи на нашата организация да обучи двама стажанти – Ева Николова-Рашева и Йоана Борисова.

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран