FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

Бе одобрен проектът на ФАР по Столична програма „Социални иновации“

По проекта ще бъде изготвена интернет-платформа за заетост на младежи, напускащи институциите за алтернативна грижа в СО Проектът на ФАР „Интернет-платформа за заетост на младежи, напускащи институциите за алтернативна грижа в СО“ ще представя услугите и програмите на СО за заетост на младежи, вкл. с физически увреждания. Ще представя работодателите,

Read More

С БЪДЕЩЕ В СЪРЦЕТО

Децата, растящи без родители в домовете за алтернативна грижа са талантливи, умни, корави и устремени към живота извън институциите.  Щастливи сме, че имаме възможност да познаваме такива деца и техните възпитатели в някои от домовете в София. Чувстваме се удовлетворени да подаваме ръка на тези, които знаят точно къде искат

Read More

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

Фондация ,,Фабрика за анализи и решения’’ (ФАР) е неправителствена, нестопанска организация, действаща в обществена полза. ,,Фабрика за анализи и решения’’ организира разпространение на научни знания, обучения, публични форуми, семинари, конференции, дискусии, премиери в полза на развитието на съвременното общество, основавано на знанието. Мисията на ФАР е да подпомага организации в

Read More

Бъдещето с танц в сърцето

Децата, растящи без родители в домовете за алтернативна грижа са талантливи, умни, корави и устремени към живота извън институциите.  Щастливи сме, че имаме възможност да познаваме такива деца и техните възпитатели в някои от домовете в София. Чувстваме се удовлетворени да подаваме ръка на тези, които знаят точно къде искат

Read More

ФАР взе участие в проект Соцоални иноватори

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в неправителствени организацииот България. Проектът има за цел да подкрепи развитието на социалните иновации в Словения, Хърватска и България за подготовка на бъдещи кадри за включване в дейността награжданските организации – развитие, изпълнение и популяризиране на добри решения назначими социално-икономически предизвикателства, популяризиране на

Read More

Арт инсталация: „София – толерантна и многолика“

Екипът на ФАР, съвместно с екипа на 51-во у-ще и ученици от 10-ти и 12-ти клас, творците от фондация „Подлезно“ и заместник кмета на столичен р-н Витоша, реализирахме арт инсталация посветена на толерантността в градска среда. След дълги обсъждания и съгласувания се стигна до окончателната визия на проекта. За стартирането

Read More

Проект „София – толерантна и многолика!“ – победител в четвъртото издание на VIVACOM Регионален грант

Проектът на ФАР е сред 13 финалиста от почти 300 кандидатствали, отличени от журито в последното издание на VIVACOM Регионален грант. Програмата подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните общности, като предоставя финансиране на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства към детски градини от цялата

Read More

12

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран