FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

Арт инсталация: „София – толерантна и многолика“

Екипът на ФАР, съвместно с екипа на 51-во у-ще и ученици от 10-ти и 12-ти клас, творците от фондация „Подлезно“ и заместник кмета на столичен р-н Витоша, реализирахме арт инсталация посветена на толерантността в градска среда. След дълги обсъждания и съгласувания се стигна до окончателната визия на проекта. За стартирането му беше необходимо да се осигури терен за изпълнение на художественото оформление, да се създаде координация между всички участници и заинтересовани страни и да се започне работа по идейния проект за инсталацията.

Бяха проведени няколко срещи с администрацията на район Красно село за анализ на свободните или запустели общински пространства С сгради, позволяващи практикуването на наземно изкуство. В последствие такъв вид срещи бяха осъществени и с администрацията на район Витоша.

Бяха осъществени редица дискусии и срещи с участието на учениците от 51-во ОУ заедно с ръководството на училището и учители, артистите от фондация „Подлезно“, представители на етажната собственост от сградата с калкана и представители на общинската администрация.

Срещите бяха част от процес, преминал през няколко етапа за идейно решение, подходящо за точно това пространство, и съобразено със спецификите му. Избор на тема и фигури, уточняване на подходящите материали, инструменти и съоръжения, изработване на скици и предложения, изработване и одобрение на дигитален проект и работен макет и съгласуване на всички тези етапи с всички участници и заинтересовани страни в проекта.

За да предложат подходящи фигури за пресъздаване и за изготвяне на проекта, учениците от 51-во СУ се запознаха с културния облик на различни държави и етноси.  Децата имаха няколко различни предложения и идеи.

След многобройните дискусии и срещи и след многоетапно съгласуване се стигна до окончателния проект, който пресъздава човешки фигури, танцуващи традиционни за съответната култура танци в колоритни облекла от съответния фолклор. Фигурите са заобиколени от публика, което пресъздава атмосфера на международен фолклорен фестивал. След приключване на проекта и макета, и след осигуряване на всички материали, инструменти и съоръжения се пристъпи към изпълнение на художественото оформление, което беше завършено без проблеми и в срок.

Изпълнението на инсталацията се осъществи от учениците под ръководството на художествения ръководите и надзор на учители.

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран