FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

За нас

Кои сме ние?

Фабрика за анализи и решения – ФАР

Фондация ,,Фабрика за анализи и решения’’ (ФАР) е неправителствена, нестопанска организация, действаща в обществена полза.

,,Фабрика за анализи и решения’’ организира разпространение на научни знания, обучения, публични форуми, семинари, конференции, дискусии, премиери в полза на развитието на съвременното общество, основавано на знанието.

Мисията на ФАР е да подпомага организации в неправителствения сектор, политически партии, държавната и местна администрации и всички, провеждащи политики в полза на обществото. ФАР изработва диагностика на социални проблеми, цялостен обхват на процеса на публичните политики чрез задълбочен анализа на социалните проблеми, анализ на средата и заинтересованите страни, целеполагане, оценка на въздействието, комуникационни кампании, подготовка и мониторинг на проекти. Амбицията ни е да надградим и развием изследователската практика за да отговарят пълноценно на съвременната технологична и дигитална епоха.

В дейността си залагаме на активно сътрудничество с висококвалифицирани експерти и професионалисти, аналитични центрове и агенции с доказан опит и експертиза, конструктивно партньорски с чуждестранни организации и мозъчни тръстове.

ФАР е независима организация, без политически или бизнес пристрастия. Нашата работа е базирана изцяло върху професионализъм, ценностна неутралност и стремеж към максимално качество на работния процес. Водени от стремежа за развитие, напредък и познание, нашата крайна цел е изграждането на една здрава и критична среда, като функция на демократичната държава.

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран