FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

Защита на личните данни

Фондация ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ не събира лични данни от дарителите. Нашите партньори от Фондация BCause правят това за нас чрез platformata.bg. С политиката за защита на личните данни можете да се запознаете тук. Предоставяме текстът за удобство:

Политика за защита на личните данни

Обща информация

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на интернет дарителски услуги, Фондация BCause отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование Фондация BCause

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ 65, ет. 2

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Витоша“ 65, ет. 2

Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Витоша“ 65, ет. 2

E-mail: info@platformata.bg

Телефон.: +359 2 / 988 00 80

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование: Фондация BCause

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ 65, ет. 2

Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Витоша“ 65, ет. 2

Телефон: +359 2 / 988 00 80

Email: info@platformata.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Фондация BCause осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Даряване за кампании;

Регистрация и управление на личен профил;

Създаване на кампания;

Писане на коментари и съобщения.

Чл. 1. (1) “Платформата.БГ” събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата;

Изпълнение на задълженията на “Платформата.БГ” към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от “Платформата.БГ”, Ползвателите изрично се съгласяват, че “Платформата.БГ” има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите.

(3) Чл. 2. (1) “Платформата.БГ” събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите целите на предоставяне на Услугите по договора с Ползвателите, включително за следните цели:

счетоводни цели;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

разрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;

(2) “Платформата.БГ” следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

законност и добросъвестност;

точна определеност на целите на обработката;

съотносимост с целите на обработката;

точност и актуалност

съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Чл. 3. (1) “Платформата.БГ” не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Платформата.БГ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Платформата.БГ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Платформата.БГ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Платформата.БГ или друго.

(3) Платформата.БГ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Платформата.БГ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Платформата.БГ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Платформата.БГ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Платформата.БГ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Платформата.БГ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Платформата.БГ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Платформата.БГ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Платформата.БГ.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Платформата.БГ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Платформата.БГ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас

с лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Платформата.БГ;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Сайтът Платформата.БГ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Платформата.БГ, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Платформата.БГ, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Платформата.БГ.

(4) Платформата.БГ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу сайта съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Платформата.БГ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Платформата.БГ да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Платформата.БГ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Платформата.БГ имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Платформата.БГ, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Платформата.БГ директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Платформата.БГ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Платформата.БГ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Платформата.БГ, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Платформата.БГ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Сайтът Платформата.БГ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Тази политика е осъвременена за последен път на 20.05.2018 г.

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран