FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

Подкаст: От какво имат нужда децата, лишени от родителска грижа?

Програма „Генерация“ се стреми да организира дейности и събития, които да събират децата и младежите с техните ментори, като им предоставят възможност за общуване, учене и развитие

Разбирането за значимостта на благополучието на децата без родителска грижа е основно за изграждането на устойчиво общество. Докато са изправени пред множество социални предизвикателства, тези деца имат нужда от подкрепа и грижа, за да имат възможност за развитие и успех в живота. Подкрепата за психологическо здраве също е изключително важна за младежите, лишени от родителска грижа. Те имат нужда от специализирана подкрепа и консултация от професионални психолози и терапевти, за да се справят с травмите, които могат да бъдат причинени от загубата на родител. За да се осигури успешната им социална интеграция, те трябва да имат достъп до културни, спортни и други дейности, които да им помогнат да се чувстват включени в обществото.

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран