FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

Спечелихме проект за деца – правозащитници

Фондация Фабрика за анализи и решения е сред четирите организации избрани от “Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ”, да се включи към проект за деца-правозащитници.

Проектът представлява серия от дейности, чрез които ще развием капацитета си за работа с деца от уязвими групи за овластяване, гражданско участие и противопоставяне на неравенствата и дискриминацията. 

В края на миналата година Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ стартира работа по проект „Настояще и бъдеще: овластяване на децата- правозащитници в България“, чиято цел е да бъде даден тласък за овластяването на децата в България да бъдат защитници на правата на човека чрез свързване на различни деца и младежи с акцент върху уязвимите групи, които да фокусират и развият по-нататък своите правозащитни дейности, както и да бъде насърчена благоприятната среда за техните инициативи.

Това участие би било изключително полезно както за децата и младежите, така и за нашия екип. Виждаме чудесна възможност да надградим полето на нашите дейности, както и да стимулираме децата за обществена ангажираност и осъзнаване на гражданските им права. Особено полезно ще е участието на деца мигранти от Афганистан и Сирия, настанени в Преходните жилища в горна баня. Нашата организация работи с екипа на Центровете за настаняване от семеен тип (Преходни жилища) и техния директор Александър Малински от две години. Центровете са два и се намират в квартал Горна баня на ул. “Христо Стефчов” No 2. Там са настанени тринадесет деца и младежи на възраст между 16 и 19 години и по националност са от български, афганистански и сирийски произход.

Екипът на Преходните жилища, както и нашата организация ще се радваме да участваме в тази полезна инициатива, както и да се ползваме от опита на Ноу-хау центъра и от бъдещи дейности по подготовката на децата и младежите в неравностойно положение за пълноценното им гражданско участие в обществото.

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран