FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

С БЪДЕЩЕ В СЪРЦЕТО

Децата, растящи без родители в домовете за алтернативна грижа са талантливи, умни, корави и устремени към живота извън институциите. 

Щастливи сме, че имаме възможност да познаваме такива деца и техните възпитатели в някои от домовете в София. Чувстваме се удовлетворени да подаваме ръка на тези, които знаят точно къде искат да отидат и да помогнем на другите да намерят своя път. Техният младежки плам обогатява нашата общност и ние вярваме, че е важно да можем да ги подкрепяме и насочваме за осъществяване на техните мечти и желания в живота им след институциите. Трудностите са част от детството им, от порастването им. Изборът им, сякаш, е много малък. А те светят със своя собствена светлина, заразително енергични, изпълнени с особена увереност и вдъхновение.

Грижите за децата в риск са отговорност на институциите, чиято работа бавно се подобрява с годините, но остават сериозни предизвикателства, които водят до декласиране. У нас се наблюдава слаба култура и липса на съпричастност, а разминаванията и социалната изолация създават дискриминационни социални норми, нагласи и практики в обществото.

Ангажирането на обществеността в подкрепа на децата и младежите, на които предстои да напуснат институциите за алтернативна грижа е от съществено значение за постигането на реализация на младежите. Всички страни в алтернативната грижата (институциите, неправителственият сектор и обществото) трябва да търсим и намираме решенията заедно.

Нашият екип, всеки със своята уникалност се стремим да бъдем приятели на тези деца и младежи, да им даваме друг поглед върху света и да мобилизираме ресурса на обществото за реализиране на техните таланти и потенциали.

Вярваме, че можем да допринесем за обществената ангажираност по неотпадане от училище и продължаване на образованието във ВУЗ, навременна и ефективна професионална ориентация, връзка с работодателите и осигуряване на заетост и доходи, психологическа подкрепа и социални умения и включване.

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран