FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

БTA: Онлайн платформа за намиране на работа на младежи в неравностойно социално положение бе представена днес в Столичната община

Онлайн платформа за намиране на работа на младежи в неравностойно социално положение бе представена днес в Столичната община.

Платформата е разработена по програма „Генерация“ от екипа на фондация „Фабрика за анализи и решения“ (ФАР) с цел намиране на работа на заетост на младежи, напускащи институциите за алтернативна грижа в Столичната община. Това е фондацията, спечелила проект по програмата „Социални иновации“ на Столичната община, създадена преди четири години по инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова. Финансирани за тази година са общо 19 проекта.

Жени Шиер, ръководител на програма „Генерация“, представи новият интернет сайт за насочване на младежите в тяхната професионална ориентация. Тя алармира за високите нива на безработица в България и в Европа – между 15 и 20 процента на младежите до 29-годишна възраст.

На специално създадения интернет сайт https://generation-program.com/ около 80 деца от общо 15 центрове за настаняване от семеен тип и преходните жилища към Столичната община могат да намерят полезна информация за професионалната си реализация, обяви за работа, връзка с работодатели, както и да създадат собствен профил. Жени Шиер каза, че има дефицит за професионалното ориентиране на младежите от защитените жилища. По думите ѝ системата не разполага с ресурс за насочване на младежите в професионалното им ориентиране.

В програмата на Столичната община „Социални иновации“ видяхме възможност за финансиране на едно онлайн пространство, в което да съберем информацията и да я използваме като инструмент за връзка между работодатели, търсещи работа и директори на центровете за настаняване от семеен тип, каза ръководителят на проекта. Тя съобщи, че на 14 октомври (петък), от 10:30 в „Сохо“ ще се състои отворена среща по програмата, на която са поканени младежи и работодатели, за да се запознаят с платформата.

Екипът на фондация ФАР работи с фокус върху насърчаване на кариерната подготовка, професионално развитие и подкрепа при започване на първа работа за младежи в риск, с основна цел осигуряване на условия за равен старт в живота и превенция на социалното изключване. В процеса участват както опитни професионалисти в сферата на кариерното ориентиране, презентационните умения, социалната работа, така и млад екип от уеб дизайнери, снимачен екип и специалист комуникации, които силно вярват в каузата на проекта.

Мина Йовчева, директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, съобщи, че Столичната община води целенасочена политика за разширяване на социалните услуги като понастоящем техният брой е вече над 110.

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/342100-onlayn-platforma-za-namirane-na-rabota-na-mladezhi-v-neravnostoyno-sotsialno-pol

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран