FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

Подкаст: От какво имат нужда децата, лишени от родителска грижа?

Програма „Генерация“ се стреми да организира дейности и събития, които да събират децата и младежите с техните ментори, като им предоставят възможност за общуване, учене и развитие Разбирането за значимостта на благополучието на децата без родителска грижа е основно за изграждането на устойчиво общество. Докато са изправени пред множество социални

Read More

ФАР взе участие в проект Соцоални иноватори

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в неправителствени организацииот България. Проектът има за цел да подкрепи развитието на социалните иновации в Словения, Хърватска и България за подготовка на бъдещи кадри за включване в дейността награжданските организации – развитие, изпълнение и популяризиране на добри решения назначими социално-икономически предизвикателства, популяризиране на

Read More

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран