FAR Institute

ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ

Проект „София – толерантна и многолика!“ – победител в четвъртото издание на VIVACOM Регионален грант

Проектът на ФАР е сред 13 финалиста от почти 300 кандидатствали, отличени от журито в последното издание на VIVACOM Регионален грант. Програмата подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните общности, като предоставя финансиране на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства към детски градини от цялата страна, за да осъществят проекти на местно ниво. Тя се осъществява в партньорство с Българския център за нестопанско право.

Проектите бяха оценени  от жури в състав: Мария Чернева (журналист), Ива Дойчинова (журналист) и Иван Кънчев (съосновател на сдружение „Българска история“), Веселка Вуткова (директор „Корпоративни комуникации” във VIVACOM) и Надя Шабани (директор на Български център за нестопанско право).

„София – толерантна и многолика!“ е практически проект на фондация ФАР, насочен към борбата с младежката радикализация с помощта на изкуство и образование, целящ да допринесе за утвърждаването на София като столица на толерантността чрез създаване на мултикултурен облик на градски пространства и места за запознаване с чужди култури и културен обмен срещу ксенофобията и екстремизма.

В последните години негативни явления като ксенофобия, нетолерантност и език на омразата намират все по-широка
почва в България. Малка част от българското общество има директен и ежедневен контакт с чужденци, за да успее да си изгради собствена преценка и нагласа.


Жителите и учениците на район Красно село в град София нямат широк досег с мултикултурни групи – както с етнически, така и с мигрантскии. Това е устойчива предпоставка за втвърдяването на стереотипи и предразсъдъци, свързани с чуждите култури.


Може да се твърди, че подрастващите в район Красно село нямат възможност за общуване и запознаване с чужди култури, което е от ключово значение за приемане на другостта. От друга страна на територията на квартала се намират значителен брой запустели пространства и сгради, които са в близост до жилищни зони. Проектът ще допринесе за социализирането, облагородяването и одухотворяването на тези зони.

Подробна информация от етапната работа на екипа ни ще бъде публикувана на нашия сайт.

Регистрирай се за нашия бюлетин

Остани информиран